Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/content/plugins/recent-comments-with-gravatar/recent-comments-gravatar.php on line 57

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/content/plugins/wp-slimstat/wp-slimstat.php on line 1473

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/option.php on line 641

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 71

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/functions.php on line 66

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 430

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379
فرهنگی – کانون علمی و فرهنگی ایثار دانشگاه شاهرود

Warning: time() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/functions.php on line 66
ژانویه 1, 1970

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379

Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379

فرهنگی


Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379
قدومتان گلباران، تبریک ورود به دانشگاه شاهرود

sardar


Warning: end() has been disabled for security reasons in /home/kisarir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 379
قدومتان گلباران موفقیت شما دانشجویان عزیزشاهد و ایثارگر را تبریک عرض نموده و ورود به دانشگاه شاهرود  را گرامی می داریم. همچنین از شما تقاضا داریم جهت تکمیل پرونده ثبت نام به محل ستاد شاهد دانشگاه واقع در پردیس مرکزی، ساختمان کتابخانه مرکزی ، طبقه دوم مراجعه نمایید. باتشکر کانون ایثار  

Read More »